Αναζητήστε την πιστοποίηση κατάστασης εξοπλισμού IronClad Assurance της εταιρείας μας στα μηχανήματα που θέλετε να αγοράσετε

IronClad Assurance

Η πιστοποίηση κατάστασης εξοπλισμού IronClad Assurance της εταιρείας μας σάς ενημερώνει ότι ένας από τους επιθεωρητές μας επισκέφθηκε προσωπικά το είδος, το φωτογράφισε και εκτέλεσε αναλυτική επιθεώρηση των κύριων συστημάτων και εξαρτημάτων. Αυτό που βλέπετε στην έκθεση επιθεώρησης είναι αυτό που παίρνετε όταν παραλαμβάνετε τον εξοπλισμό. Αν το είδος που παραλάβατε δεν είναι στην κατάσταση που περιγράφεται στη έκθεση επιθεώρησης της εταιρείας μας, επικοινωνήστε μαζί μας εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του είδους. Ο χειρισμός των έγκυρων αξιώσεων διαφορών θα γίνεται με αμοιβαία επωφελή τρόπο. Για λεπτομέρειες, δείτε την Πολιτική IronClad Assurance της εταιρείας μας.

Για ερωτήσεις σχετικά με την IronClad Assurance ή για υποβολή αξιώσεων, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στα τηλέφωνα +1.888.433.5426.

Εκθέσεις επιθεώρησης

Αγοράστε με σιγουριά γνωρίζοντας ότι τα είδη που πωλούμε έχουν υποβληθεί σε πλήρη και λεπτομερή επιθεώρηση από έναν ειδικό στον κλάδο.

Ομάδα ειδικών για τις επιθεωρήσεις

Η ομάδα μας περιλαμβάνει πάνω από 250 επαγγελματίες επιθεωρητές με μέσο όρο εμπειρίας στα μηχανήματα πάνω από 20 χρόνια και ακολουθεί μια τυποποιημένη, αξιόπιστη και συνεπή μέθοδο αξιολόγησης.

Αξιόπιστες εκθέσεις

Οι εκθέσεις μας περιλαμβάνουν κατάταξη σε κατηγορίες και σχόλια για τα κυριότερα συστήματα και εξαρτήματα, αποτελέσματα δοκιμών λειτουργίας και πολλές φωτογραφίες. Για τον εξοπλισμό που επιδέχεται τις σχετικές διαδικασίες, περιλαμβάνουμε επίσης εργαστηριακές αναλύσεις λαδιών και υγρών από σημαντικά εξαρτήματα για ρύπους και ίχνη μετάλλων λόγω φθοράς.

Αγοράστε με σιγουριά

Με την πιστοποίηση IronClad Assurance της εταιρείας μας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό που βλέπετε στην έκθεση επιθεώρησης είναι αυτό που παίρνετε όταν παραλαμβάνετε τον εξοπλισμό.