Κάνουμε ότι μπορούμε ώστε οι δημοπρασίες μας να είναι δίκαιες και διαφανείς. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν πλειοδοτήσετε ή αγοράσετε.

Εγγραφές και εγγυήσεις

Η εγγραφή πλειοδότησης είναι χωρίς χρέωση Μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε επιστρέψιμη εγγύηση για την πλειοδότηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε φωτογραφική ταυτότητα όταν εγγραφείτε στη τοποθεσία δημοπρασίας ( πχ δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο).

Κάθε δημοπρασία είναι ελεύθερη

Κάθε αντικείμενο πωλείται στον υψηλότερο δημοπράτη την μέρας της δημοπρασίας, χωρίς ελάχιστες προσφορές ή προκρατημένες τιμές. Οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να πλειοδοτήσουν σε αντικείμενα τα οποία έχουν βάλει προς πώληση. Οι προσφορές είναι τελικές, όπως και όλες οι πωλήσεις. Αν είστε ο πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά όταν ο δημοπράτης ανακοινώσει πως το αντικείμενο πωλήθηκε, είστε ο καινούργιος ιδιοκτήτης του αντικειμένου αυτού.

Τα πάντα δίνονται "ως είναι, εκεί που είναι".

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την τοποθεσία δημοπρασίας για να επιθεωρήσετε τα αντικείμενα που μπορεί να θέλετε να αγοράσετε πριν πλειοδοτήσετε την ημέρα της πλειοδοσίας. Μπορείτε αν θέλετε να στείλετε κάποιον επί τόπου να το επιθεωρήσει εκ μέρους σας.

Τέλη συναλλαγής για αγοραστές

Τέλη συναλλαγής για αγοραστές Οι τελικοί πλειοδότες θα πρέπει να πληρώσουν τέλος συναλλαγής:

  • Για κάθε δημοπρατούμενο που αγοράζεται θα ισχύει τέλος συναλλαγής (α) 10% για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως 10.000 ή (β) 3,85% για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται από 10.000 έως 33.500, με ελάχιστο τέλος 1000 ανά δημοπρατούμενο ή (γ) 1.290 για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από 33.500 (στο τοπικό νόμισμα της περιοχής τέλεσης της δημοπρασίας). Το τέλος συναλλαγής ισχύει για επί τόπου, διαδικτυακές και μέσω πληρεξούσιου αγορές και δεν θα εισπράττεται από αγορές που γίνονται επί τόπου σε δημοπρασίες που τελούνται σε φάρμες.
  • Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις στα παραπάνω. Για κάθε δημοπρατούμενο που έχει αγοραστεί θα ισχύει το εξής τέλος συναλλαγής:
    • Ιαπωνία – (α) τέλος συναλλαγής 10% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως 500.000 γιεν ή (β) τέλος συναλλαγής 3,85% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται από 500.000 γιεν έως 3.400.000 γιεν, με ελάχιστο τέλος 50.000 γιεν ανά δημοπρατούμενο ή (γ) 130.000 γιεν σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από 3.400.000 γιεν.
    • Ηνωμένο Βασίλειο - (α) 10% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως £5,000 ή (β) 3,85% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από £5.000, με ελάχιστο τέλος £500 ανά δημοπρατούμενο .

Πληρωμή και μεταφορά

Οι παρτίδες πρέπει να αποπληρώνονται πλήρως εντός επτά (7) ημερών από το τέλος της δημοπρασίας.
Οι αγοραστές δεν μπορούν να παραλάβουν τον εξοπλισμό ή να τον απομακρύνουν από την τοποθεσία της δημοπρασίας ώσπου να γίνει η πλήρης αποπληρωμή των τιμολογίων
Αν οι Ritchie Bros δεν μπορούν να δώσουν στον αγοραστή τον καθαρό τίτλο ιδιοκτησίας, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για την τιμή πώλησης.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις πλειοδοσίας

Αυτές οι πληροφορίες παράσχονται μόνο ως περίληψη. Όταν συμμετάσχετε σε μια δημοπρασία, πρέπει να ανασκοπήσετε και να συμφωνήσετε στους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις πριν πλειοδοτήσετε (συμπεριλαμβανομένου του κατάλογο δημοπρασίας και όταν εισέλθετε διαδικτυακά σε δημοπρασία). Παρακαλούμε να ανασκοπήσετε με προσοχή τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις

In addition to the full terms and conditions also the ‘Site Specific Terms' apply, those can be found below.

English

Additional Notes

Value Added Tax (VAT)

VAT and other DUTIES as they may apply are the BUYER'S RESPONSIBILITY.

UK Value Added Tax (VAT) will apply in the following cases:

  1. UK registered companies or items that remain in UK.
  2. EU buyers who fail to provide a valid VAT number and/or EU buyers who fail to provide valid proof of transport (complete CMR) within 90 days after the invoice date.
  3. Non EU buyers who fail to provide correct and complete Export Documents to RBA within the 90 days since invoice date.

Valid proof of transport for EU buyers

A valid CMR document must mention the Ritchie Bros company as the sender in box 1; lot number and full lot description in box 6; signature of the receiver in box 24; plus the rest of the usual information.

Valid proof of transport for Exportation

Official Customs documents provided by the corresponding Customs Authorities. The corresponding Ritchie Bros company must appear as the exporter on the export document. The lots must be clearly described and identifiable. We require the final proof of export (i.a. "exit confirmation" or "goods departed" confirmation) the intention only is not considered sufficient.

Important notice for Non-EU buyers

Buyers that will export the goods out of the European Union (non-EU buyers) are required to pay a deposit on all pieces of equipment bought at the auction. The deposit equals the local standard VAT rate calculated on the purchase price of the equipment. This deposit will be refunded to the nominated bank account of the buyer within five (5) business days after presentation of Proof of Final Export. This Proof of Final Export can be provided by your customs broker or freight forwarder. Non-EU Buyers should provide accurate bank details in order to facilitate timely refund of deposits.

To avoid the VAT deposit Non-EU buyers can engage the services of RB Logistics or they can work with one of the nominated shipping companies assigned by RBA:

RB Logistics
The Netherlands
Tel. +31.168.392200
Fax. +31.168.392250
Contact us by email

European Union Machinery Directive

Effective January 1, 1995
Certain items in this auction may require CE-marking. Items that are not CE-marked are offered for sale on the condition that any buyer intending to sell or use such item within the European Union will take the necessary measures to certify the item, if and as required under the European Union Legislation on Machinery implemented in the national legislation of the relevant member countries. The purchaser is responsible for all costs related to certification and upgrading. Please contact the manufacturer or his authorized representative within the EU for details.