Κάνουμε ότι μπορούμε ώστε οι δημοπρασίες μας να είναι δίκαιες και διαφανείς. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν πλειοδοτήσετε ή αγοράσετε.

Εγγραφές και εγγυήσεις

Η εγγραφή πλειοδότησης είναι χωρίς χρέωση Μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε επιστρέψιμη εγγύηση για την πλειοδότηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε φωτογραφική ταυτότητα όταν εγγραφείτε στη τοποθεσία δημοπρασίας ( πχ δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο).

Κάθε δημοπρασία είναι ελεύθερη

Κάθε αντικείμενο πωλείται στον υψηλότερο δημοπράτη την μέρας της δημοπρασίας, χωρίς ελάχιστες προσφορές ή προκρατημένες τιμές. Οι ιδιοκτήτες δεν επιτρέπεται να πλειοδοτήσουν σε αντικείμενα τα οποία έχουν βάλει προς πώληση. Οι προσφορές είναι τελικές, όπως και όλες οι πωλήσεις. Αν είστε ο πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά όταν ο δημοπράτης ανακοινώσει πως το αντικείμενο πωλήθηκε, είστε ο καινούργιος ιδιοκτήτης του αντικειμένου αυτού.

Τα πάντα δίνονται "ως είναι, εκεί που είναι".

Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την τοποθεσία δημοπρασίας για να επιθεωρήσετε τα αντικείμενα που μπορεί να θέλετε να αγοράσετε πριν πλειοδοτήσετε την ημέρα της πλειοδοσίας. Μπορείτε αν θέλετε να στείλετε κάποιον επί τόπου να το επιθεωρήσει εκ μέρους σας.

Τέλη συναλλαγής για αγοραστές

Τέλη συναλλαγής για αγοραστές Οι τελικοί πλειοδότες θα πρέπει να πληρώσουν τέλος συναλλαγής:

  • Για κάθε δημοπρατούμενο που αγοράζεται θα ισχύει τέλος συναλλαγής (α) 10% για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως 10.000 ή (β) 3,85% για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται από 10.000 έως 33.500, με ελάχιστο τέλος 1000 ανά δημοπρατούμενο ή (γ) 1.290 για όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από 33.500 (στο τοπικό νόμισμα της περιοχής τέλεσης της δημοπρασίας). Το τέλος συναλλαγής ισχύει για επί τόπου, διαδικτυακές και μέσω πληρεξούσιου αγορές και δεν θα εισπράττεται από αγορές που γίνονται επί τόπου σε δημοπρασίες που τελούνται σε φάρμες.
  • Ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις στα παραπάνω. Για κάθε δημοπρατούμενο που έχει αγοραστεί θα ισχύει το εξής τέλος συναλλαγής:
    • Ιαπωνία – (α) τέλος συναλλαγής 10% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως 500.000 γιεν ή (β) τέλος συναλλαγής 3,85% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται από 500.000 γιεν έως 3.400.000 γιεν, με ελάχιστο τέλος 50.000 γιεν ανά δημοπρατούμενο ή (γ) 130.000 γιεν σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από 3.400.000 γιεν.
    • Ηνωμένο Βασίλειο - (α) 10% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται έως £5,000 ή (β) 3,85% σε όλα τα δημοπρατούμενα που πωλούνται πάνω από £5.000, με ελάχιστο τέλος £500 ανά δημοπρατούμενο .

Πληρωμή και μεταφορά

Οι παρτίδες πρέπει να αποπληρώνονται πλήρως εντός επτά (7) ημερών από το τέλος της δημοπρασίας.
Οι αγοραστές δεν μπορούν να παραλάβουν τον εξοπλισμό ή να τον απομακρύνουν από την τοποθεσία της δημοπρασίας ώσπου να γίνει η πλήρης αποπληρωμή των τιμολογίων
Αν οι Ritchie Bros δεν μπορούν να δώσουν στον αγοραστή τον καθαρό τίτλο ιδιοκτησίας, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει πλήρη αποζημίωση για την τιμή πώλησης.

Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις πλειοδοσίας

Αυτές οι πληροφορίες παράσχονται μόνο ως περίληψη. Όταν συμμετάσχετε σε μια δημοπρασία, πρέπει να ανασκοπήσετε και να συμφωνήσετε στους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις πριν πλειοδοτήσετε (συμπεριλαμβανομένου του κατάλογο δημοπρασίας και όταν εισέλθετε διαδικτυακά σε δημοπρασία). Παρακαλούμε να ανασκοπήσετε με προσοχή τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις

Additional Notes

Auction Company License #303043

Title and Registration Certificates

Items purchased that require a Title or Registration Certificate must be paid for by cash or certified check on the day of the auction; otherwise, all Titles and Registration Certificates will be mailed to the purchaser seven (7) banking days after payment is received.

Notice to Canadian Buyers

Canadian Good and Services Tax (GST) of 5% will be charged on applicable items purchased at Alberta auctions. GST/HST registrants may be able to claim an Input Tax Credit for GST paid, click here for general eligibility rules.

Notice to Foreign Buyers

Canadian Good and Services Tax (GST) of 5% will be added to the purchase price of all applicable items. Goods arranged for export by the buyer from Canada with a third-party carrier and accompanied with appropriate documentation will be refunded the GST. In addition, services provided by Ritchie Bros. (such as the administrative fee) will not be subject to GST.
Purchases in Canada are payable in Canadian funds. Custom House Currency Exchange may assist with foreign currency transactions. They can be contacted at 1.800.350.6001.

Notice Regarding U.S. Importation

Most United States manufactured equipment returns to the U.S. duty free. The importation of certain diesel engines (or equipment with diesel engines) is prohibited unless the diesel engine is covered by a U.S. EPA certificate of conformity. Some equipment may require modifications to meet U.S. import and safety regulations. To avoid potential problems, please contact your customs broker or one of the brokers listed below. A customs broker and international truckers will be on-site at the auction to assist you.

Customs Brokers

Norman G. Jensen Inc.: phone 1.406.335.2112
Farwest Imports: phone 1.360.332.9327

Notice to Foreign Buyers: Farmland

Farmland in Alberta, Saskatchewan and Manitoba is subject to restrictions on foreign ownership. Interested parties must obtain proper legal advice prior to bidding.