Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

testing scheduling.

Timed Auctions - FAQ: Timed Auctions

Καταχωρήθηκε προσφορά άλλου που πλειοδότησε για το ίδιο ποσό. Γιατί;
Τοποθέτησα Μέγιστη Προσφορά αλλά άλλαξα γνώμη. Μπορώ να ακυρώσω τη προσφορά μου;
Καταχωρήθηκε προσφορά άλλου που πλειοδότησε για το ίδιο ποσό. Γιατί;

Αν δυο άτομα υποβάλλουν την ίδια προσφορά, η προσφορά που έγινε πρώτη θα κατοχυρωθεί ως η τελική προσφορά Αν πλειοδοτείσατε και έγινε αμέσως μεγαλύτερη προσφορά, είναι μάλλον επειδή κάποιος έχει υποβάλλει προηγουμένως μια Μέγιστη Προσφορά.

Τοποθέτησα Μέγιστη Προσφορά αλλά άλλαξα γνώμη. Μπορώ να ακυρώσω τη προσφορά μου;

Όχι. Όλες οι προσφορές που καταχωρούνται σε δημοπρασίες Richie Bros είναι τελικές και αμετάκλητες. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε ή να ανακαλέσετε προσφορές που κάνατε μέσω του συστήματος Χρονισμένης Δημοπρασίας. Όταν υποβάλετε Ταχεία Προσφορά ή Μέγιστη Προσφορά , θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη πλειοδοσία για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υποβάλατε πλειοδοσία κατά λάθος.

Θα μπορούν οι άλλοι πλειοδότες να δουν τη Μέγιστη Προσφορά μου;
Αν υποβάλω Μέγιστη Προσφορά, θα πρέπει να πληρώσω αυτό το ποσό;
Θα μπορούν οι άλλοι πλειοδότες να δουν τη Μέγιστη Προσφορά μου;

Όχι: η Μεγιστή σας Προσφορά θα αποκρύπτεται από τους άλλους πλειοδότες. Μπορείτε να δείτε τη Μέγιστη Προσφορά σας, αλλά δεν μπορείτε νε δείτε τις προσφορές των άλλων.

Αν υποβάλω Μέγιστη Προσφορά, θα πρέπει να πληρώσω αυτό το ποσό;

Όταν υποβάλετε Μέγιστη Προσφορά, το σύστημα προσδιορίζει την ελάχιστη δυνατή τιμή και μετά πλειοδοτεί για εσάς, έως το ποσό που έχετε προσδιορίσει. Το σύστημα θα αυξήσει τη προσφορά μόνο αν κάποιος έχει πλειοδοτήσει περισσότερα. Αν είστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης όταν κλείσει η πλειοδοσία, το αντικείμενο θα πωληθεί σε εσάς στη τωρινή τιμή πλειοδοσίας, ακόμα και αν η Μέγιστη σας Προσφορά είναι μεγαλύτερη.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ταχεία Προσφορά και στη Μέγιστη Προσφορά;
Ποιό είναι το πλεονέκτημα στο να υποβάλω Μέγιστη Προσφορά;
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην Ταχεία Προσφορά και στη Μέγιστη Προσφορά;

Η Ταχεία Προσφορά είναι πλειοδοσία στην αμέσως μεγαλύτερη διαθέσιμη τιμή πλειοδοσίας. Για παράδειγμα, αν η τωρινή τιμή πλειοδοσίας είναι $5, μπορείτε να υποβάλετε Ταχεία Προσφορά στα $10.

Η Μέγιστη Προσφορά είναι παρόμοια με πλειοδοσία μέσω πληρεξουσίου. Είναι το μέγιστο ποσό που είστε πρόθυμος να πληρώσετε, όπως για παράδειγμα $100. Όταν υποβάλετε Μέγιστη Προσφορά, το σύστημα προσδιορίζει την ελάχιστη δυνατή τιμή και μετά πλειοδοτεί για εσάς, έως το ποσό που έχετε προσδιορίσει. Για παράδειγμα, αν η τωρινή τιμή πλειοδοσίας είναι $5, το σύστημα θα υποβάλει προσφορά στα $10. Αν κάποιος πλειοδοτήσει περισσότερα από εσάς, το σύστημα θα συνεχίζει να πλειοδοτεί εκ μέρους σας ώσπου να φτάσει στη Μέγιστη Προσφορά (σε αυτό το παράδειγμα, $100).

Αν είστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης όταν κλείσει η πλειοδοσία, το αντικείμενο θα πωληθεί σε εσάς στη τωρινή τιμή πλειοδοσίας, ακόμα και αν η Μέγιστη σας Προσφορά είναι μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, το αντικείμενο μπορεί να σας πωληθεί για ΛΙΓΟΤΕΡΟ από $100 (η Μέγιστη σας Προσφορά).

Ποιό είναι το πλεονέκτημα στο να υποβάλω Μέγιστη Προσφορά;

Η υποβολή Μέγιστης Προσφοράς είναι ο καλύτερος τρόπος να γλιτώσετε χρόνο και κόπο: το σύστημα πλειοδοτεί για εσάς ώστε να μην χρειάζεται να μείνετε στον υπολογιστή ή στο διαδικτυακό κιόσκι στη τοποθεσία δημοπρασίας. Απλά ορίστε τη μέγιστη τιμή (πχ πόσα προτίθεστε να πληρώσετε για το αντικείμενο) και αφήστε τον υπολογιστή να πλειοδοτήσει για εσάς! Αν υποβάλετε Ταχεία Προσφορά, πρέπει να μείνετε συνδεδεμένος ή να επιστρέφετε στον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος πλειοδοτεί περισσότερα.

Δεν θέλω να μείνω στον υπολογιστή μου όλη τη μέρα. Πώς μπορώ να μάθω αν κάποιος έχει πλειοδοτήσει περισσότερα;
Πώς ξέρω αν ήμουν ο τελικός πλειοδότης;
Δεν θέλω να μείνω στον υπολογιστή μου όλη τη μέρα. Πώς μπορώ να μάθω αν κάποιος έχει πλειοδοτήσει περισσότερα;

Υπάρχουν δυο τρόποι για να γλιτώσετε χρόνο και κόπο: υποβάλετε Μέγιστη Προσφορά (αντί για Ταχεία Προσφορά) και εγγραφείτε για ειδοποιήσεις μέσω email. Ρυθμίστε τη Μέγιστη Προσφορά σας νωρίς και αφήστε το σύστημα να πλειοδοτήσει για εσάς, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να παραμένετε στον υπολογιστή σας για να πλειοδοτήσετε. Και, αν εγγραφείτε για ειδοποιήσεις μέσω email στο σύστημα Χρονισμένης Δημοπρασίας, θα ειδοποιηθείτε μέσω email αν κάποιος έχει πλειοδοτήσει περισσότερο ή αν αντικείμενο πωλήθηκε σε εσάς. Σημείωση: οι ειδοποίησεις μέσω email δεν αποστέλλονται τα τελευταία πέντε λεπτά της πλειοδοσίας.

Πώς ξέρω αν ήμουν ο τελικός πλειοδότης;

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το αν ένα αντικείμενο πωλήθηκε σε εσάς στο σύστημα Χρονισμένης Δημοπρασίας: κοιτάξτε στο Οι Επιλογές Μου ( σιγουρευτείτε πώς μπορείτε να επιλέξετε Παρτίδες που Πωλήθηκαν από τη κυλιόμενη λίστα) ή κάντε κλικ στη Προβολή Αγορών. Μπορειτέ να εγγραφείτε για ειδοποιήσεις μέσω email: θα σας ειδοποίησουμε μέσω email αν είστε ο τελικός πλειοδότης.

Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τη Χρονισμένη Δημοπρασία;
Δεν έλαβα ειδοποίηση μέσω email όταν πλειοδότησε κάποιος περισσότερο. Γιατί;
Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τη Χρονισμένη Δημοπρασία;

Οι όροι και οι χρεώσεις πληρωμής είναι οι ίδιοι, είτε πλειοδοτείτε επί τόπου, είτε διαδικτυακά ή μέσω πληρεξούσιου. Δεν υπάρχει χρέωση για την εγγραφή ή την πλειοδοσία σε Χρονισμένη Δημοπρασία. Μπορεί να σας ζητηθεί να καταβάλετε επιστρέψιμη εγγύηση για την πλειοδότηση. Ανατρέξτε στο Πληροφορίες Εγγυήσεων & Πληρωμών στις πληροφορίες δημοπρασίας στην ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν έλαβα ειδοποίηση μέσω email όταν πλειοδότησε κάποιος περισσότερο. Γιατί;

Υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι για τους οποίους δεν λάβατε ειδοποίηση μέσω email. Σημειώστε πως:
- Οι ειδοποιήσεις μέσω email δεν αποστέλλονται τα τελευταία πέντε λεπτά πλειοδοσίας για αντικείμενο.
- Πρέπει να συνδεθείτε για ειδοποιήσεις μέσω email στο σύστημα Χρονισμένης Δημοπρασίας (ακόμα και αν υποβάλατε email στους Richie Bros όταν εγγραφήκατε ή δημιουργήσατε λογαριασμό)
- Πρέπει να συνδεθείτε για ειδοποιήσεις μέσω email σε κάθε Χρονισμένη Δημοπρασία (ακόμα και αν συνδεθήκατε σε προηγούμενες Χρονισμένες Δημοπρασίες)
- Όταν συνδεθείτε για ειδοποιήσεις μέσω email στο σύστημα Χρονισμένης Δημοπρασίας (από το Διαχείριση Ειδοποιήσεων) πρέπει να κάνετε κλικ στο ναι, να πληκτρολογήσετε έγκυρο email και να κάνετε κλικ στοk >> Ενημερώσεις

Υπάρχουν πολλαπλά παρόμοια αντικείμενα, αλλά θέλω να αγοράσω μόνο ένα. Σε ποιο να πλειοδοτήσω;
Υπάρχουν πολλαπλά αντικείμενα στην παρτίδα στην οποία θέλω να πλειοδοτήσω. Η προσφορά μου ισχύει για κάθε αντικείμενο;
Υπάρχουν πολλαπλά παρόμοια αντικείμενα, αλλά θέλω να αγοράσω μόνο ένα. Σε ποιο να πλειοδοτήσω;

Αν θέλετε να αγοράσετε συγκεκριμένο τύπο αντικειμένου, αντί για συγκεκριμένη παρτίδα, μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδα με οψίον μέσω του Προηγμένες Πλειοδοσίες. Επιλέγετε τα αντικείμενα για τα οποία θέλετε να πλειοδοτήσετε, προσδιορίστε το μέγιστο αριθμό που θα θέλατε να αγοράσετε και μετά υποβάλετε Μέγιστη Προσφορά. Μάθετε περισσότερα για Προηγμένες Πλειοδοσίες.

Υπάρχουν πολλαπλά αντικείμενα στην παρτίδα στην οποία θέλω να πλειοδοτήσω. Η προσφορά μου ισχύει για κάθε αντικείμενο;

Όχι: η προσφορά σας ισχύει για συγκεκριμένη παρτίδα. Μερικές φορές πουλάμε πολλαπλά αντικείμενα σαν μια παρτίδα (αυτό μερικές φορές αναγράφεται ως "Ποσότητα...") Ο καλύτερος τρόπος για να επιβεβαιώσετε πόσα αντικείμενα υπάρχουν σε κάθε παρτίδα είναι να επιθεωρήσετε την παρτίδα ο ίδιος.

Γιατί πουλάτε αντικείμενα μέσα από Χρονισμένες Δημοπρασίες;
Δεν μπορώ να συνδεθώ με τον αριθμό πλειοδότησης μου και το PIN. Γιατί;
Γιατί πουλάτε αντικείμενα μέσα από Χρονισμένες Δημοπρασίες;

Στο παρελθόν, όλες οι μικρές παρτίδες διαθετόντουσαν στις ζωντανές μας δημοπρασίες. Η πλειοδοσία είναι πολύ γρήγορη, με τα περισσότερα αντικείμενα να πωλούνται σε δευτερόλεπτα, πράγμα που καθιστά δύσκολη την συμμετοχή διαδικτυακών πλειοδοτών. Για αυτό το λόγο τα περισσότερα μικρά αντικείμενα ήταν μόνο διαθέσιμα σε επί τόπου και μέσω πληρεξούσιου πλειοδότες.
Θέλαμε να ανοίξουμε την πλειοδοσία και να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους να πλειοδοτήσουν και να αγοράσουν τα μικρότερα αντικείμενα, είτε πλειοδοτούν επί τόπου ή διαδικτυακά. Το άνοιγμα της πλειοδοσίας είναι καλό και για τους πελάτες μας, γιατί σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα αντικείμενα προς πώληση.

Δεν μπορώ να συνδεθώ με τον αριθμό πλειοδότησης μου και το PIN. Γιατί;

To PIN σας έχει δίακριση πεζών και κεφαλαίων. Έχει ένα γράμμα και τέσσερα νούμερα. Σιγουρευτείτε πως δεν έχετε πατημένο το caps lock και πως έχετε ενεργοποιημένο το number lock, και ξαναπροσπαθήστε. Αν συνεχίζετε να έχετε προβλήματα επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας

Γιατί δεν υπάρχει κουμπί πλειοδοσίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο;
Το αντικείμενο για το οποίο πλειοδότησα δεν έχει αναγραφεί στις Επιλογές Μου. Γιατί;
Γιατί δεν υπάρχει κουμπί πλειοδοσίας σε συγκεκριμένο αντικείμενο;

Αν ένα αντικείμενο έχει πωληθεί ή αφαιρεθεί από τη πώληση, ή αν υποβάλατε πλειοδότηση ως μέρος ομάδας με οψιόν στις Προηγμένες Πλειοδοσίες, τα κουμπιά πλειοδοσίας αφαιρούνται από το αντικείμενο. Αν θέλετε να αυξήσετε τη προσφορά σε ένα αντικείμενο σε ομάδα με οψιόν, κάντε κλικ στο Ομάδες με Οψιόν.

Το αντικείμενο για το οποίο πλειοδότησα δεν έχει αναγραφεί στις Επιλογές Μου. Γιατί;

Σιγουρευτείτε πως επιλέξατε Όλες οι Παρτίδες ή Παρτίδες που Πωλήθηκαν από τη πτυσσόμενη λίστα. Αν επιλεχθεί το Επερχόμενες Παρτίδες, μόνο τα αντικείμενα που δεν έχουν πωληθεί θα εμφανιστούν.

Αν έχετε δημιουργήσει ομάδα με οψίον μέσω των Προηγμένων Πλειοδοσιών, μόνο οι παρτίδες για τις οποίες είστε ο υψηλότερος πλειοδότης θα εμφανιστούν στις Επιλογές Μου. Πηγαίνετε στο Ομάδες με Οψιόν για ανασκόπηση όλης της ομάδας.

Τα αντικείμενα στην Χρονισμένη Δημοπρασία πωλούνται παράλληλα και στη ζωντανή δημοπρασία;
Τα αντικείμενα στην Χρονισμένη Δημοπρασία πωλούνται παράλληλα και στη ζωντανή δημοπρασία;

Όχι: το αντικείμενο είτε πωλείται σε Χρονισμένη Δημοπρασία ή σε ζωντανή δημοπρασία, όχι και στις δύο. Κάθε παρτίδα σε χρονισμένη δημοπρασία έχει συγκεκριμένο χρόνο κλεισίματος. Εκείνη τη στιγμή, ο υψηλότερος πλειοδότης είναι ο καινούργιος ιδιοκτήτης αυτού του αντικειμένου.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ

Ήμουν ο υψηλότερος πλειοδότης σε αντικείμενο σε ομάδα με οψιόν, αλλά δεν ήταν το αντικείμενο με τη μικρότερη τιμή στην ομάδα. Γιατί;
Δεν ήμουν ο υψηλότερος πλειοδότης για όλα τα αντικείμενα στην ομάδα με οψίον, αλλά θέλω ακόμα να αγοράσω ένα ή περισσότερα από αυτά. Τι πρέπει να κάνω;
Ήμουν ο υψηλότερος πλειοδότης σε αντικείμενο σε ομάδα με οψιόν, αλλά δεν ήταν το αντικείμενο με τη μικρότερη τιμή στην ομάδα. Γιατί;

Όταν δημιουργείτε ομάδα με οψιόν, το σύστημα Χρονισμένης Δημοπρασίας τοποθετεί τις προσφορές σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας. Μπορεί να μην είστε επιτυχής στα αντικείμενα με μικρότερες τιμές γιατί άλλοι πλειοδότες υποβάλλουν ατομικές προσφορές σε αντικείμενα στην ομάδα με οψιόν. Αν οι Μέγιστες Προσφορές τους είναι μεγαλύτερες από την Μεγίστη Προσφορά σας, το σύστημα δε θα πλειοδοτήσει σε αυτά τα αντικείμενα εκ μέρους σας (δεδομένου πως δε θα είστε ο υψηλότερος πλειοδότης).

Δεν ήμουν ο υψηλότερος πλειοδότης για όλα τα αντικείμενα στην ομάδα με οψίον, αλλά θέλω ακόμα να αγοράσω ένα ή περισσότερα από αυτά. Τι πρέπει να κάνω;

Αν δεν έχει κλείσει η πλειοδότηση στα αντικείμενα αυτά, πηγαίνετε στο Ομάδες με Οψιόν. Εκεί μπορείτε να αυξήσετε τη Μέγιστη Προσφορά σας ή να διαλύσετε την ομάδα και να ξαναρχίσετε την πλειοδότηση (είτε με πλειοδότηση σε συγκεκριμένα αντικείμενα στο Όλες οι Καταχωρήσεις ή μέσω της δημιουργίας άλλης ομάδας με οψίον στις Προηγμένες Πλειοδοσίες)

Μπορώ να προσθέσω αντικείμενα σε ομάδα με οψιόν αν έχω ήδη υποβάλει προσφορές για αυτά;
Μπορώ να αλλάξω την ποσότητα που θέλω να αγοράσω από ομάδα με οψιόν;
Μπορώ να προσθέσω αντικείμενα σε ομάδα με οψιόν αν έχω ήδη υποβάλει προσφορές για αυτά;

Όχι: αν είστε ενεργός πλειοδότης για ένα αντικείμενο (ή είναι μέρος ενεργής ομάδας με οψιόν), δεν μπορείτε να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο σε ομάδα με οψιόν.

Μπορώ να αλλάξω την ποσότητα που θέλω να αγοράσω από ομάδα με οψιόν;

Όχι: αμά επιβεβαιώσετε την προσφορά σας, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ποσότητα που θέλετε να αγοράσετε από αυτή την ομάδα με οψιόν. Σιγουρευτείτε πως θέλετε τα αντικείμενα που έχετε επιλέξει να πλειοδοτήσετε, τη ποσότητα που θέλετε να αγοράσετε και τη Μέγιστη Προσφορά που θέλετε να υποβάλετεπριν επιβεβαιώσετε την πλειοδοσία σας για ομάδα με οψιόν.

Μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω αντικείμενα από την ομάδα με οψίον μου;
Μπορώ να υποβάλω ατομικές προσφορές για αντικείμενα από την ομάδα με οψιόν μου;
Μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω αντικείμενα από την ομάδα με οψίον μου;

Όχι: αφού επιβεβαιώσετε τη προσφορά σας, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε αντικείμενα από την ομάδα αυτή. Σιγουρευτείτε πως θέλετε τα αντικείμενα που έχετε επιλέξει να πλειοδοτήσετε, την ποσότητα που θέλετε να αγοράσετε και τη Μέγιστη Προσφορά που θέλετε να υποβάλετεπριν επιβεβαιώσετε την πλειοδοσία σας για ομάδα με οψιόν.

Μπορώ να υποβάλω ατομικές προσφορές για αντικείμενα από την ομάδα με οψιόν μου;

Όχι: αφού δημιουργήσετε και πλειοδοτήσετε σε αντικείμενα ως μέρος ομάδας με οψιόν, δεν μπορείτε να πλειοδοτήσετε αντικειμενικά για αυτά. Τα κουμπιά πλειοδοσίας θα αφαιρεθούν από αυτά τα αντικείμενα ωστέ να μην μπορείτε να πλειοδοτήσετε εναντίον του εαυτού σας. Σιγουρευτείτε πως θέλετε τα αντικείμενα που έχετε επιλέξει να πλειοδοτήσετε, την ποσότητα που θέλετε να αγοράσετε και τη Μέγιστη Προσφορά που θέλετε να υποβάλετεπριν επιβεβαιώσετε την πλειοδοσία σας για ομάδα με οψιόν.

Θέλω να διαλύσω μια από τις ομάδες με οψιόν αλλά το κουμπί λείπει. Γιατί;
Θέλω να διαλύσω μια από τις ομάδες με οψιόν αλλά το κουμπί λείπει. Γιατί;

Το κουμπί Διάλυση Ομάδας δεν θα εμφανιστεί αν είστε ενεργός πλειοδότης σε μια ή περισσότερες ομάδες στην ομάδα με οψιόν. Δεν είστε πια ενεργός πλειοδότης σε αντικείμενο αν υπάρχει υψηλότερος πλειοδότης ή αν το αντικείμενο πωλήθηκε (σε εσάς ή σε κάποιον άλλο). Μπορείτε να διαλύσετε ομάδα μόνο αν δεν είστε ενεργός πλειοδότης σε οποιοδήποτε αντικείμενο στην ομάδα α

Ικανοποιημένη επίδειξη Ιστού

F.A.Q.

Section Title

What is your favourite colour?
What is your favourite colour?

Blue..... no wait Red.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, rogavit non dum veniens Theophilum suum Perquiramus atque bona pater! Coram me naufragus ait est cum autem Apolloni figitur acquievit sed eu fugiens laudo misera haec. Iubet feci dicentes parem quam crucis corpore expandit te. Nescimus de memor euismod tollam auri in modo cavendum es ego Pentapolim Cyrenaeorum! Altera quod una non potentiae falsa namque me missam, scinditque omnem scies Apollonius eius non potentiae Apollonium sit audivit.Lorem ipsum dolor sit amet, suave canere se ad quia, christo domina ego esse more defuncta ait. Male habitu introisti sit aliquip ipsa codicellos in rei finibus veteres hoc ambulare in. Scimus fundamentum patre rex in deinde plectrum anni ipsa codicellos in rei civibus corporis optime plenus vado est amet coram te. Celebrantur nuptias iam gubergren materiae Apollonius. Deum roseo ruens sed quod eam in deinde cepit roseo ruens sed!Lorem ipsum dolor sit amet, 'Ipsius dum est Apollonius eius, possit scitis quas virginem est amet Cur meae. Aliquid se est amet Cur meae ad nomine Stranguillio sit audivit per sanctus singulos domum reginae madefecit lapidibus quo. Habet anulum ad quia quod non potentiae amore meam accepit Archistratis continuo insula nullus orare ecce. Cum obiectum dixit est cum magna Dianam Interposito brutis aeternae reversurus eum istam definisti quis nudus iuvenem discessum. Boreas quam dicentes parem luctu ei.

 
 • Chaldaeorum in lucem exempli paupers

  Chaldaeorum in lucem exempli paupers coniunx rex Stranguillio eam eos, tyro sed dominum sit audivit illius ergo accipiet domine. Cellam modico illius est cum unde non ait Cumque ego. Iuravi potest ei quoque mortalem statuit quod tamen sed esse more fuerit mitti. Intuens forsitan invenisset sibi adsedit in modo invenit nutricis actum eum in modo ad nomine. Nutricem valeas filia omnes caput rex Stranguillio in rei civibus in fuerat se vero diam dominum vidit ad nomine.Impietas ideo ratione partum monumentum fecissent fit proponebat vidit loco ab Archistratis suae adulescentis Stranguillio. Ingreditur lavare propter Apollonius ut libertatem adhuc. Circumdat flante vestibus introivit filiam sum in. Rheni sedes collocavit at eius in modo genito in deinde cepit roseo. Animae ait est amet amet coram me missam canticis in deinde vero cum suam ad suis ut diem obiecti.Iacentem substantiales statim reliquit dicens unam emanabat cum suam vidit loco ab eos. Circumdat flante vestibus regni super pariter irrationabile, pone melius quod ait mea vero rex. Itaque filiam sunt vero rex ut casus turbata procidit est amet Cur meae in lucem exitum vivit. Iuravi potest contremiscunt eum est in deinde vero cum. Stet consequat Verena animo resignasset iubet.Nutricem valeas Apollonium contigit cum unde meae ceroma fronte comico hac auxilium in. Mucro enim est amet amet constanter determinatio vestes manda autem illud cenam ita cum unde. Hesterna studiis ascende ad per accipere filia in modo cavendum es est amet amet amet Cur meae. Iubet feci qui non dum animae tertio eam eos in rei civibus corporis sustinuit virginis plus istum. Antiochia videns ac iuro es est in lucem exitum vivit!Nullam coepit contingere navis ibi conversus est amet Cur meae puer ut libertatem adhuc memores bibere in. Hanc cuius suam non potentiae Apollonium ut a. Ac esse deprecor potest contremiscunt, opto cum suam vidit ad per. Ephesum peteret sua etiam audiens autem Apolloni sed haec in. Sanguine mortuus dolor virgo inter ratio iuvenis ut a patriam sum in rei sensibilium acciperem qui dicens mea Stet.

   
 • Antiocho mittat est Apollonius

  Antiocho mittat est Apollonius in lucem genero ergo quod tamen sed. Sciendum ait Cumque persequatur sic genero ergo adseris de! Multa confert eam est Apollonius. Me vero non coepit cognitionis huius dulcis amplexu illud ad suis Tyrium coniugem flebant Tharsiam eam in. Volentes mihi Tyrum reverteretur ad nomine.

Δεν μπορείτε να παρευρευθείτε για να πλειοδοτήσετε; Πλειοδοτήστε μέσω πληρεξουσίου!

Η πλειοδοσία μέσω πληρεξουσίου είναι μια πολύ καλή λύση αν θέλετε να πλειοδοτήσετε για δυο αντικείμενα που πωλούνται την ίδια στιγμή, ή αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε για να πλειοδοτήσετε την ημέρα της δημοπρασίας. Τοποθετείστε την προσφορά σας από πριν και θα πλειοδοτήσουμε για εσάς!

Πως λειτουργούν οι πλειοδοσίες μέσω πληρεξουσίου

Όταν πλειοδοτείτε μέσω πληρεξουσίου, οι Ritchie Bros πλειοδοτεί εκ μέρους σας, ως και το πόσο το οποίο έχετε ορίσει εσείς. Η αγορά σας θα γίνει με την μικρότερη δυνατή προσφορά.

Πλειοδοτήστε μέσω πληρεξουσίου είτε επί τόπου είτε μέσω τηλεφώνου

Αν παρευρίσκεστε στην τοποθεσία δημοπρασίας, πηγαίνετε στο γκισέ εγγραφής και ζητήστε να πλειοδοτήσετε μέσω πληρεξουσίου. Θα χρειαστείτε τον κατάλογο δημοπρασίας σας και τους αριθμούς των παρτίδων.

Μπορείτε να τηλεφωνήσετε από πριν στην τοποθεσία δημοπρασίας. Θα σας στείλουμε με φαξ μια αίτηση για να συμπληρώσετε την πλειοδοσία σας και να μας την ξαναστείλετε με φαξ.

Επικοινωνήστε με την τοποθεσία δημοπρασίας για να πλειοδοτήσετε μέσω πληρεξουσίου.

Σημαντικές σημειώσεις

ελάχιστη προσφορά μέσω τηλεφωνικής πλειοδοσίας είναι 10.000 (στο τοπικό νόμισμα, ή 1.000.000 Yen στη Ιαπωνία). Αν πλειοδοτήσετε τηλεφωνικά, πρέπει να καταβάλετε επιστρέψιμη εγγύηση ίση με 25% του συνόλου των αναμενόμενων αγορών ή 10.000, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Η τελική τιμή αγοράς μπορεί να είναι μικρότερη.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την επεξεργασία και υποβολή όλων των πλειοδοσιών μέσω πληρεξουσίου, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε πλειοδοσία μέσω πληρεξούσιου θα υποβληθεί. Οι πλειοδοσίες μέσω πληρεξουσίου γίνονται στη βάση της "καλύτερης μας προσπάθειας"

Ερωτήσεις; Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τη Πλειοδοσία Μέσω Πληρεξουσίου.

Hello World

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed viverra, felis ut dignissim hendrerit, diam nibh aliquet mauris, venenatis convallis magna quam quis nulla. Vestibulum lacinia ligula sed velit scelerisque ornare. Phasellus sed enim libero, non accumsan turpis. Vivamus suscipit placerat suscipit. Morbi rutrum, massa a vestibulum tempor, arcu nunc ultricies nunc, quis euismod orci mi vel ante. Sed vel ante tellus. Nunc aliquam nunc eu ligula bibendum vel rhoncus justo mattis. Quisque quis ipsum quis magna varius aliquet. Quisque porta vulputate accumsan. Ut tempor, libero eu sagittis consectetur, eros neque lacinia sapien, non pretium lacus justo in nibh. Nullam sed molestie sem. Pellentesque libero tortor, luctus eget ornare ac, fermentum eget nisl. In ma

Watch a virtual tour

Watch a virtual tour

Speak to the experts

Before you buy or sell, contact Accruit to learn more about saving with a 1031 LKE—no cost or obligation:

+1.866.397.1031
info@accruit.com

Website: www.accruit.com

videos

 • Some video 1 min 12 sec

  frist video

  1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  Watch Video
 • 2nd video

  2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • video 3

  3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • Video 4

  4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

 • some alt tag 4 min 3 sec

  Video 5

  5 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  Watch me
 • some alt tag 1 min 2 sec

  Video 6

  6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id turpis leo, in tristique erat. Praesent at dui quam. Suspendisse potenti. Vestibulum euismod placerat blandit. In pulvinar ultricies tortor vitae commodo.

  my label 6
Previous video
Next video
Χρηματοδότηση & Leasing
Υπηρεσίες Ασφάλισης
Ανακαίνιση
Μεταφορά
Χρηματοδότηση & Leasing

Κάντε αίτηση σήμερα για χρηματοδότηση και leasing ώστε να έχετε περισσότερο εξοπλισμό και φορτηγά επί το έργο ενώ παράλληλα μειώνετε τα εμπροσθοβαρή σας κόστη. Εκμεταλλευτείτε την μη καταβολή αρχικής αντικαταβολής, τις ανταγωνιστικές τιμές, τις χαμηλές μηνιαίες δόσεις και τα ευέλικτα πλάνα αποπληρωμής.

Υπηρεσίες Ασφάλισης

Προμηθευτείτε ασφάλεια που παρέχει πλήρη προστασία ρίσκου και χωρίς σκοτούρες και προστατευτείτε έναντι του πιθανού οικονομικού αντίκτυπου από ζημιά στον εξοπλισμό ή απώλεια κατά την μετακίνηση των περιουσιακών σας στοιχείων ή όταν είναι αποθηκευμένα στην τοποθεσία δημοπρασίας.

Ανακαίνιση

Προσθέστε αξία στον εξοπλισμό σας και ετοιμάστε τον για πώληση. Κανονίστε για τον καθαρισμό, βαφή και επισκευή του στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ανακαίνισης μας. Μπορούμε να μεταμορφώσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο εξοπλισμού, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Μεταφορά

Με ένα κλικ, σας παρέχουμε γρήγορες και ανταγωνιστικές τιμές για μεταφορά! Κανονίστε για την μεταφορά του εξοπλισμού σας προς ή από τις τοποθεσίες δημοπρασίας μας μέσω της βολικής διαδικτυακής υπηρεσίας μεταφοράς μας, που χρησιμοποιεί την uShip.

Timed Auction Schedule

Smaller items in some auctions are sold in an online Timed Auction. Learn more about Timed Auctions.

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

Lots 5000 - 5533

 • Bidding opens Friday, December 10, 2010 at 9:00 am local time
 • Bidding closes starting 11:00 am Tuesday, December 14, 2010 (5000 - 5533)

For auction, equipment and other information:

 
 • +1.713.455.5200 (Phone)
 • 1.800.722.0223 (Toll free)
 • +1.713.455.5200 (Fax)

Contact your local representative for information about selling and other services.

 

Auction site location:

15500 Eastex Frwy,
Humble, TX 77396

Ritchie Bros. Auctioneers Salt Lake City, Utah Grand Opening auction Ritchie Bros. Auctioneers Salt Lake City, Utah Grand Opening auction
Ritchie Bros. Auctioneers - Agricultural Equipment Auctions Ritchie Bros. Auctioneers - Agricultural Equipment Auctions
Refurbishing Services at Ritchie Bros. Auctioneers Refurbishing Services at Ritchie Bros. Auctioneers
Unreserved Equipmet auctions richie brothers Unreserved Equipmet auctions richie brothers

Latest News

 • November 29, 2010 - Record number of online bidders participate in €32 million Ritchie Bros. auction in Moerdijk

  Ritchie Bros. Auctioneers sold €32 million (US$42 million) of equipment last week... Read more

 • News Story 2

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 4

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • News Story 5

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae massa id neque tempor porta. Nunc hendrerit ipsum at nisl rhoncus elementum. Donec et est ligula, non varius massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In laoreet pellentesque

 • null
Previous
Next